Menu

Pepsi Summer Splash at Cartoon Network Amazon

ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງດື່ມເປບຊີ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳດີໆ ເພື່ອມອບຄວາມສຸກ ເປບຊີ ຊ່າ...ພາລຸຍສວນນໍ້ຳກາຕູນເນັດເວີກອາເມຊອນ

Pepsi Summer Splash at Cartoon Network Amazon ພົບກັບເຄື່ອງຫລີ້ນຕ່າງໆ ລະດັບໂລກທີ່ຫລາກຫລາຍ, ເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຕື່ນເຕັ້ນແບບສຸດຂີດ ພ້ອມທັງຍັງຈັດເຕັມກັບດົນຕຣີແນວ EDM. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຂອງລາງວັນຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ລຸ້ນຮັບ.

ກະຕິກາງ່າຍໆ: ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຊື່ ທີ່ ຢູ່ ພ້ອມເບີໂທຕິດຕໍ່ກັບ ຕິດໃສ່ສະຫຼາກຜະລິດຕະພັນເປບຊີ 2 ສະຫຼາກ (ສາມາດໃຊ້ສະຫຼາກ ມິຣິນດາ, ເຊເວນອັບ ແລະ ສະຕິງໄດ້) ແລະ ປ່ອນລົງໃສ່ກ່ອງສະຫລາກ ທີ່ຕົວແທນຈຳຫນ່າຍບໍລິສັດເບຍລາວ ຈຳກັດ ຫລື ຕາມຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການໃນທົ່ວປະເທດ, ຈັບລາງວັນ 3 ຄັ້ງ ຂອງທຸກໆທ້າຍເດືອນ.

  • ລາງວັນທ່ຽວສວນນ້ຳ Cartoon Network Amazon  10 ລາງວັນ/ລາງວັນລະ 2 ທ່ານ ທົວສວນນ້ຳກາຕູນເນັດເວິກອາເມຊອນ ພັດທະຍາ (ມີຄ່າເດີນທາງ ແລະ ຄ່າອາຫານ).
  • ລາງວັນ iPad 9.7 ຈໍຳນວນ 10ລາງວັນ/ລາງວັນລະ 1 ເຄື່ອງ.
  • ລາງວັນ ເສື້ອແຈັກເກັດເປບຊີ 450 ລາງວັນ/ລາງວັນລະ 1 ຜືນ.
  • ລາງວັນ ດື່ມເປບຊີຟຣີ 500 ລາງວັນ/ລາງວັນລະ 1 ແກັດ.

ລຸ້ນໂຊກກັບເປບຊີເລີ່ມແຕ່ວັນທີ : 1 ກຸມພາ ຈົນເຖິງ 30 ເມສາ 2019 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ.

  • ຜະລິດຕະພັນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ : Pepsi, Mirinda, 7 Up ແລະ ສະຕິງ ຂະໜາດກະຕຸກຢາງ ທຸກຂະໜາດ.

ໝາຍເຫດ :

  1. ຂອງລາງວັນບໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນເປັນເງິນສົດໄດ້ ແລະ ຂອງລາງວັນອາດມີການປ່ຽນແປງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.
  2. ພະນັກງານບໍລິສັດເບຍລາວ ແລະ ຄອບຄົວ, ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ແລະ ຜູ້ຈັດງານໃຫ້ໂປໂມຊັ່ນດັ່ງກ່າວ ບໍ່ສາມາດຮ່ວມລຸ້ນໂຊກນີ້ໄດ້